sunnuntai 14. tammikuuta 2018

Tekstitaitokokeeseen valmistautuminen


TEKSTITAITOKOKEESEEN VALMISTAUTUMINEN 

Voit kerrata tekstitaitokokeeseen Särmä 8-tehtävävihkon, Särmä-oppikirjan, Ylioppilastekstejä 2017–kirjan avulla sekä kurssiblogin https://kurssikahdeksan.blogspot.fi avulla. Tässä vielä Särmä-oppikirjan sivuja, joilla on teoriatietoa ja ohjeita. 

407-413 Äidinkielen ylioppilaskoe 

392 Tekstitaidon vastaus 

370-371 Koheesio (Sidokset kuljettavat ajatusta) (Koheesion analyysi, tv. s. 31) 

290-307 Suomen kielioppia (Kielen analyysi, tv. 37) 

327-333 Tekstin tyyli 

51-58 Kuvan analyysi ja tulkinta (tv. s. 40) 

334-340 Vaikuttaminen, Argumentoinnin keinot, Retoriset keinot, huumori ja ironia (Argumentaation analyysi, tv. s.47) 

41-49 Mainonta (Mainoksen analyysi, tv. s. 51) 

11-13, 36-40, 356-358 (Tiedon ja lähteiden analyysi, tv. s. 55) 

63-76, 93-95, 400-401 (Proosan analyysi, tv. s.61) 

80-87 (Runon analyysi,  tv. s. 67) 

89-91, 404 (Draaman analyysi, tv. s. 72) 

184-186 (Sarjakuvan analyysi, tv. s. 77) Jos et muista tekstilajeja, löydät niiden kuvaukset Särmästä: reportaasi s. 30-31; henkilö- ja asiahaastattelu, henkilökuva s.32-33; artikkeli s. 33; pääkirjoitus s. 34; kolumni, kommentti, pakina s. 34, 397; yleisönosastokirjoitus s. 35, 396; arvostelu s. 35, 398 novelli s. 76; referaatti s. 391 

Tekstin tyypit Särmä s. 324-326 

Kirjoitettuja ja puhuttuja kielimuotoja Särmä s. 282-284 

Kielenhuollon kertausta: Kirjakielen oikeinkirjoitussuosituksia Särmä s. 309-319, suora ja epäsuora lainaaminen s. 344-345, lähteisiin  ja aineistoihin viittaaminen s. 359-363 

OHJEET TEKSTITAIDON YO-KOETTA VARTEN 

Tule paikalle ajoissa (noudata sitä kellonaikaa, joka on annettu). Pukeudu lämpimästi. Varaa mukaan sellaisia eväitä, että energia riittää. Älä tuo kännykkää mukaan saliin/kirjoitustilaan. Ota mukaan selvää jälkeä jättävä muutama lyijykynä ja pyyhekumi. 

Tässä vinkkejä tekstitaitokokeeseen valmistautumiseen. 

Sinulla on aikaa kuusi tuntia, joten käytä se. 
Kertaa 8-kurssilla läpikäydyt asiat.
 

-Vastaat viidestä tehtävästä kolmeen tehtävään. Aloita uusi vastaus uudelta paperilta (jos niin määrätään; aina kuitenkin uudelta sivulta). Vastauksia ei kirjoiteta puhtaaksi. Aloita vastaus muutama rivi omien henkilötietojesi ja koulun tietojen jälkeen. Muista merkitä otsikon eteen tehtävänannon numero. Vastauksen sopiva pituus on noin kaksi sivua, ellei tarkempaa sanamäärää ole annettu tehtävänannossa.  
MUISTA YLIVIIVATA KAIKKI SELLAISET PAPERIT, JOITA ET TARKOITA ARVIOITAVIKSI VASTAUKSIKSI, MYÖS LUONNOSTELUPAPERIT. Oma nimi ja kokelasnumero kaikkiin papereihin. 
 

Vastaukset on kirjoitettava selvällä käsialalla niin, että isot ja pienet alkukirjaimet, yhdyssanat ja sanaliitot erottuvat. Kappalejako on osoitettava. Marginaaliin ei saa tehdä merkintöjä. Jos unohdat vastauksesta jotakin ja et ehdi kirjoittaa vastausta uudestaan, kirjoita lisäys vastauksen loppuun.

POHJUSTUS 

-Lue huolellisesti tehtäväpaketin tekstit. Ensimmäisellä sivulla on yleensä myös pohjatekstien lähdetiedot. Ne kannattaa lukea, koska niistä voi tehdä päätelmiä tekstilajista, jollei sitä ole annettu itse tehtävän yhteydessä. Käytä täsmällistä tekstilajin nimitystä, jos mahdollista. Lue myös itse pohjatekstit huolellisesti ja oikein: kirjoittaja, tekstilaji, tekstin/kuvan nimi/otsikko, julkaisupaikka ja -aika, mahdollinen nimimerkki jne. 

-Noudata tehtävänannon käskyjä: Selvitä ennen kirjoittamista itsellesi, mitä rajauksia, näkökulmia, käskyjä tehtävänannossa on ja mitä ne tarkoittavat. Älä valitse tehtävää, jonka käsitteitä et ymmärrä. 

-Vastaustekstiä kirjoittaessasi voit olettaa, että lukija tuntee pohjatekstin, mutta siihen viittaaminen on kuitenkin hallittava ja siihen on viitattava. Havainnot ja päätelmät on todennettava pohjatekstin avulla Päätelmien tueksi joudut siis kuitenkin jonkin verran selostamaan pohjatekstiä, kun  otat siitä esimerkkejä. Erityisesti kommentin ja vastineen kirjoittamisessa pohjatekstiä joutuu "kuljettamaan" mukana enemmän. Muista kuitenkin, että vastausteksti ei ole koskaan pelkkää referoimista!Todentavat sitaattiesimerkit sopivat parhaiten kaunokirjallisuuspohjateksteihin. Sitaattien liikaa käyttöä on varottava. Käytä vastauksessasi täsmällisiä kielen ja kirjallisuuden käsitteitä. 

-Kertaa viittaustekniikkaan kuuluvat käytänteet. 

VASTAUSTEKSTIN RAKENNE: 

-otsikointi: tehtävän numero ja päätelmiesi tulos 
-aloittaminen
: Ei laveaa esseemäistä aloitusta, mutta ankkuroinnissa on tarpeen pohjatekstin nimeäminen, myös tekstilajin - usein pitää mainita myös tekstin tavoite tai aihe tai teesi tai jopa ne kaikki - tämän pystyt päättelemään tehtävänannosta. Aloitukseen myös jo jokin päätelmä tai päätelmiä/tulos tai tuloksia tehtävänannon mukaisesti.
 
- käsittelyosa:
Ryhmittele päätelmäsi ja todenna ne, älä kirjoita pelkkää luettelomaista vastausta. Jos on vertailutehtävä, pitää vertailla lomittain/rinnakkain ja pitää löytää sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Yleensä ei kannata edetä pohjatekstin järjestyksessä.
-lopettaminen
lyhyt yhteenveto, ei tarvitse kerrata jo sanottua, ei esseemäistä lopetusta ; lopetus ei ole lttämätön 

-VASTAUSTEKSTIN KIELI: hyvää, kirjoitettua yleiskieltä, neutraalia asiatyyliä. Kirjoita selvällä käsialalla joka riville. Jos sinusta tuntuu, ettet hallitse oikeinkirjoitusseikkoja, kertaa niitä. Alkukirjaimet, yhdyssanat, pronominien käyttö, välimerkit, kongruenssi jne. on hallittava. Oikeinkirjoitusharjoituksia löydät esimerkiksi seuraavilta sivuilta 
http://users.edu.turku.fi/mmaalto/oikeinkirjoitus.ht m
 
http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kielenhuolto/oikeinki
rjoitus/yhteen_vai_erikseen/c1harjYhteen2.htm 
http://peda.net/veraja/siilinjarvi/ahmo/opetus/oppiaineet/aidinkieli/kielenhuolto)
 

 
-VASTAUSTEKSTIN PITUUS 
on noin 2 sivua, voi olla pidempikin. Jos sanamäärä on annettu tehtävänannossa, sitä pitää noudattaa.
 
-KÄSITTEIDEN KÄYTTÖ
: Käytä tarvittavia käsitteitä, kun tutkit annettua tekstiä. Jo aloituskappaleessa kannattaa käyttää tehtävänannossa tutkittavaksi määrättyjä käsitteitä. Todenna päätelmäsi ja havaintosi. 

-TEHTÄVÄTYYPIT 
Kertaa erilaisia tehtävätyyppejä
, niin että tiedät, mitä niissä pitää tehdä. Tavallisimpia:
 
-Tekstin osat, tekstin rakentuminen, osien tehtävä kokonaisuudessa
 
-Mistä tekstin tunnistaa oman tekstilajinsa edustajaksi?
 
-Mitä mielipidetekstissä väitetään, miten  mielipidetekstissä perustellaan ja vaikutetaan? (perustelutavat = argumentointi ja niitä tukevat retoriset keinot ja
tekstuaaliset (kielelliset) keinot. Perusteluja ja vaikuttamiskeinoja tutkitaan yleensä suhteessa teesiin, tavoitteeseen ja kohderyhmään. Käytä siis termejä teesi, tavoite, kohderyhmä, perustelukeinot, retoriset keinot.  Keinoja ja niiden vakuuttavuutta arvioidaan hieman, vaikka tehtävänannossa niin ei käskettäisikään. Erikseen on vielä tehtävätyyppi, joka käskee arvioimaan: silloin arviointi on perusteellisempaa. 
-Julkaisufoorumiin ja kohderyhmään liittyvät tehtävätyypit.
 
-Osaathan kirjoittaa referaatin, yleisönosastokirjoituksen, vastineen, kommentin, vetoomuksen ja myös tarvittaessa kirjeen tai puheen, jos sellaista pyydetään.
 
-Mainoksen tai sen osien tutkiminen, erittely, perustelutapojen ja vaikutuskeinojen arvioiminen.
 
-Kaunokirjallisuuteen liittyvät tehtävät ovat usein erittelytehtäviä, joissa pitää tutkia tekstin teemoja, rakennetta, kertojaa/puhujaa, kerrontaa, motiiveja, symboleja, allegorisuutta, kieltä, kuvakieltä, tyyliä, sävyä, rytmiä, henkilösuhteita. Pitää myös miettiä, miksi on tehty kyseisiä valintoja kielen suhteen, mitä esim. kielikuvilla saadaan aikaan. Usein on myös vertailutehtäviä. Henkilökuvan tutkiminenkin voi tulla kyseeseen.
 
-Voit joutua tutkimaan tekstin tyyliä ja sävyä, konteksteja, vastakkainasetteluja, rinnastuksia. Tyylivalintoja tutkittaessa pitää myös kertoa, mitä valinnoilla saadaan aikaan. Viime kevään perusteella edellytetään hallittaviksi myös tyylisuuntien piirteet (esim. realismin, romantiikan, modernismin. Esim. mitä modernin proosan piirteitä on tekstissä?)
 
-Varmista, että osaat kaunokirjallisuuden viittaustekniikan ja sitaattien ottamisen menetelmät (erityisesti runoista).
 
-Silloin tällöin on ollut myös kuviin liittyviä tehtäviä: valokuviin, lehtikuviin, taidekuviin, sarjakuviin, pilakuviin.
 
-Vertailutehtävässä voit joutua vertailemaan esim. teeman käsittelyä teksteissä.

Onnea kokeeseen! 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.