perjantai 12. tammikuuta 2018

Sarjakuvan analyysi

Tehtävätyyppejä:
Syksy 2009: 3 Erittele Sekametsä-sarjakuvan ilmaisukeinoja.
Syksy 2009: 4 Vertaile Hotakaisen kolumnin ja Sekametsä-sarjakuvan teemoja.
Kevät 2013: 2 Vertaile sarjakuvaa Roope-setä ja katkelmaa Saiturista: millä tavoin niissä kuvataan suhtautumista rahaan?
Kevät 2014: 4 Mitä Juba Tuomolan Viivi ja Wagner -sarjakuvat kertovat sukupuolten välisestä kommunikaatiosta?

OHJEITA
SARJAKUVAN ILMAISUMUODOISTA


(Lähteenä Heikki Jokisen artikkeli  ”Klonk ei ole vain klonk” teoksessa ÄOL:n vuosikirja XLIX ja Särmä, tehtäviä 3)


-Sarjakuva on visuaalinen taidemuoto. Katsoja, lukija näkee ja tulkitsee kaiken silmiensä avulla. Sarjakuva yhdistää kuvan ja sanan. Sarjakuva hyödyntää myös elokuvan ilmaisukeinoja.


-Sarjakuvaa käytettään sekä tarinan kerrontaan että tiedon välittämiseen (esim. hyötysarjakuvat).


-Sarjakuvan ilmaisu on joustavaa. Tapahtumien järjestys, nopeus, äänet, painotukset jne. ovat lukijan määriteltävissä ja tulkittavissa. Kerronnan eri  tasot ovat päällekkäin (tekstit, kuvat, tehosteet, merkit)


-Lukija näkee kaikki ruudut kerralla.


-Sarjakuva vihjailee, ei kerro kaikkea. Lukija tulkitsee myös sen, mitä ei kerrota, havaitsee kerronnan sävyt. Sarjakuvassa kerronta ja liike tapahtuvat myös kuvaruutujen välissä. Lukija täydentää aukot ja muodostaa liikkeen mielessään.


Sarjakuvatermejä:  puhekupla, ajatuskupla, albumi, strippi, ruutu, kuva, hahmo, kieli, sankari, antisankari, supersankari, manga, värit, piirrosjälki, kynän jälki, sommittelu, liike, symbolit, merkit, ääniefekti, vauhtiviiva, tarina


-strippi = muutaman ruudun mittainen sarjakuva


-sarjakuvanovelli = muutaman sivun pituinen sarjakuva, jossa on juonellinen tarina


-sarjakuvaromaani=pituutensa ja vaativuutensa perusteella romaaniin rinnastuva sarjakuva


Sarjakuvan ilmaisukeinoja: (tässä yleispiirteitä, mutta huomaa kunkin sarjakuvan persoonalliset piirteet)

-Tarina. kenestä tai mistä sarjakuvassa kerrotaan? Mistä osista tarina koostuu? Huiput, käänteet, ratkaisut. Henkilöiden erittelyä.


-Sommittelu. Mistä osista sarjakuiva koostuu? Millaisia kuvakokoja ja kuvakulmia on? Kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan? vaihtuuko näkökulma?


-Piirrostyyli. Millä adjektiiveilla kuvailisit piirrosjälkeä? Onko sarjakuivassa värejä? Miten nimeäisit tyylin ja sävyn?


-Kuvat ja tekstit kuvaavat myös aikaa, tilaa, liikettä ja ääniä


-Ruutujako, ruutujen väliset linjat, kuvien vaikutussuunnat


-Kuvakulmat, niiden vaihdokset


-Kuvakoot, niiden vaihdokset


-Värit, kuvan tummuus tai valoisuus


-Syvyysvaikutelman käyttö


-Puhekuplat ja niiden kieli:  puhekieli on kirjoitettua yleiskieltä typistetympää, päälausevoittoista, käyttää vähemmän substantiiveja ja abstrakteja sanoja, enemmän adverbeja ja konjunktioita.


-Tekstit, tekstikehykset


-Muut graafiset osat; äänitehosteet ja onomatopoeettiset ilmaisut, jotka pyrkivät jäljittelemään kuvaamaansa ääntä sekä kirjainmerkkien että piirrostapansa kautta

Sarjakuvan tulkinta

-Millaisen kuvan maailmasta, ihmisistä, elämästä sarjakuva välittää? Mikä on sen keskeinen idea? Millaisia arvoja ja asenteita tuo ilmi? Mikä on sarjakuvan tavoite?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.