torstai 7. joulukuuta 2017

Vaikuttamaan pyrkivän puheen tutkiminen

Sovella Mannerheimin päiväkäskyn tutkimiseen (tt kevät 2016:2)


OHJELMAPUHEEN RAKENNEMALLEJA
Hyvä ohjelmapuhe herättää huomiota, kiinnostaa, tehoaa alitajuisesti, luo uusia mielleyhtymiä, synnyttää uusia tarpeita, johtaa toimintaan. Ohjelmapuhe voi myös vahvistaa jo olemassaolevia käsityksiä.  

Kun suunnittelet puhetta, käytä tietoisesti erilaisia vaikuttamisen keinoja: järkiperusteluja, tunneperusteluja, retorisia keinoja. Oppikirjassa on puheeseen valmistautumisohjeita.

Tämä malli on Särmä tehtäviä 7 -vihkossa: 

Aloitus: puhuja sanoo jotakin hauskaa ja yllättävää "herättääkseen" kuulijansa. 
Johdanto: puhuja perustelee, miksi aihe on tärkeä ja miksi hän on päättänyt puhua siitä juuri nyt ja juuri tälle yleisölle. 
Teema: puhuja ottaa kantaa johonkin tärkeään kysymykseen tai esittelee puheensa aiheen. 
Perustelut: puhuja käsittelee monipuolisesti valitsemaansa aihetta ja pyrkii vakuuttamaan kuulijat näkökannastaan. 
Lopetus: puhuja kertaa nopeasti puheensa ydinsisällön ja esittää mieleen jäävän ja vetoavan lopetuksen, joka voi olla myös toimintakehotus.  


HUOMIO - TARVE - TOTEUTUS -malli: 

Huomion herättäminen: kiinnostava aloitus, joka herättää kuulijoiden tarkkaavaisuuden (väite, vitsi, sitaatti, yhteinen kokemus, auktoriteettiin vetoaminen jne.); luottamuksen herättäminen


Tarve (mielialan pohjustaminen ja kiinnostuksen vahvistaminen):  osoitetaan epäkohtia ja puutteita, herätetään tyytymättömyyttä tai epäluuloa tämänhetkistä tilaa kohtaan; osoitetaan asian, muutoksen tarpeellisuus; todistetaan, miksi se koskee juuri tätä yleisöä


Toteutus (vakuuttaminen ja todisteluvaihe):esitetään oma ohjelma, idea, ratkaisu; havainnollistetaan perusteluilla; kerrotaan edut, haitat, torjutaan vastaperustelut


Kuvailu ja kohdistaminen: annetaan esimerkkejä, faktoja, selvityksiä; käytetään tehotoistoa; osoitetaan, että asia on tärkeä jokaiselle


Vetoomus/kehotus/toivomus: kerrotaan toimintasuunnitelma, miten kuulijan pitää toimia, mitä hänen on tehtävä; päätetään nasevasti
_________
Tutki myös kohdistamista, argumentointitapoja, retorisia keinoja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.