torstai 7. joulukuuta 2017

Tekstilajitehtävät ja kontekstitehtävät


TEKSTILAJITEHTÄVÄT JA KONTEKSTITEHTÄVÄT
oppikirjassa tekstilajit: reportaasi 30-31;  henkilö- ja asiahaastattelu, henkilökuva 32-33; artikkeli 33; pääkirjoitus 34; kolumni, kommentti, pakina 34, 397; yleisönosastokirjotus 35, 396; arvostelu 35, 398; novelli 76; referaatti 391

Tekstilajeihin liittyvät tehtävät:

-osattava eri tekstilajien piirteet

-osattava tunnistaa tietty tekstilaji

-osattava testilajien yhdistelmät

-osattava tuottaa tietty tekstilajiKonteksteihin liittyvät tehtävät:

-osattava eri tekstilajien tekstilajipiirteet

-huomattava, miten tekstin julkaisufoorumi, julkaisuaika vaikuttaa

-huomattava, miten se aika, josta teksti kertoo, vaikuttaa

-huomattava, miten tekijän taustat vaikuttavat

-huomattava, miten kohderyhmä on otettu huomioon

-huomattava tekstin yhteydet muihin teksteihin (intertekstuaalisuus)

-osattava oman lukijakontekstin vaikutus siihen, miten lukijana koet tekstinTähän mennessä tt-kokeissa olleita tehtäviä:

-kevät 2008:2 Mistä tunnistaa, että Punahilkka on tekstilajiltaan satu?

-syksy 2011:2 Mistä tunnistaa, ettei Rosa Liksomin novelli ole uutinen?

-syksy 2013:4 Mistä tunnistaa, että Tuuve Aron teksti Sovinto on elokuva-arvostelu?

-kevät 2015:1 Johanna Sinisalon romaani Ennen päivänlaskua ei voi leikittelee eri tekstilajien piirteillä. Mistä syntyy faktatekstin vaikutelma?

-kevät 2015: 2 Mitkä katkelman piirteet paljastavat Johanna Sinisalon tekstin fiktioksi?

-kevät 2015:4 Erittele ja tulkitse Reino Helismaan sanoitusta Päivänsäde ja menninkäinen kaunokirjallisena kertomuksena.

-kevät 2016: 2 Suomen armeijan ylipäällikkö C.G. Mannerheim antoi armeijalle ja kansalle useita niin sanottuja päiväkäskyjä. Ylipäällikön päiväkäsky N:o 34 julkaistiin talvisodan päätyttyä. Tutki päiväkäskyä esimerkkinä vaikuttavasta puheesta.

-syksy 2016:3 Mitä mielipidetekstin piirteitä on Juhana Vartiaisen kirjoituksessa Femina economica?

-syksy 2016:4 Tutki sivujen 6-8 aineistoa ja vertaa eri tekstilajien tapoja puhua karhusta.

-kevät 2017:5 Erittele draaman kaarta Aleksis Kiven romaanin Seitsemän veljestä katkelmassa.kontekstin tutkimista

-syksy 2011:5 Sivuilla _ on katkelma Topeliuksen alakoululaisille kirjoittamasta oppikirjasta vuodelta 1860. Mistä näkyy, että teksti on tarkoitettu lapsille?

-kevät 2012:2 Mitä Maria Jotunin novelli Untako lienee kertoo avioliiton merkityksestä ja puolison valinnasta 1900-luvun alussa?

-kevät 2012:4 Vertaile Jotunin novellin ja Forssellin artikkelin käsityksiä parisuhteesta.

-kevät 2015:3 Mistä seikoista voi päätellä, että Miehen kirjan katkelmaa ei ole kirjoitettu tällä vuosisadalla?

-kevät 2017:2 Mihin kohderyhmiin ja miten Kirkon Ulkomaanavun tiedotuslehdessä pyritään vetoamaan?
kurssivihkossa:
s. 78:2 Mitä keskiaikaisia piirteitä on Aale Tynnin runossa?
s. 89: 4 Perustele Wikipedia-artikkelin pohjalta, edustaako Kira Poutasen romaanikatkelma chick litiä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.