torstai 7. joulukuuta 2017

Perustelutavat, retoriset keinot, argumentaation erittely ja arviointi

Voit joutua tutkimaan tekstin tavoitetta ja siinä käytettyjä perustelutapoja/vaikuttamiskeinoja/retorisia keinoja/vetoamistapoja ja niiden vakuuttavuutta.

Oppikirjassa: vaikuttaminen, argumentoinnin keinot, retoriset keinot, huumori ja ironia 334-340, argumentaation analyysi tehtävävihko 47; mainonta 41-49, mainoksen analyysi tehtävävihko 51; kuvan analyysi ja tulkinta 51-58, tehtävävihko 47

Tekstitaidon yo-kokeen tehtäviä
-kevät 2008:4 Erittele Leena Vilkan artikkelin  retorisia keinoja.
-kevät 2008:5 Tutki eduskuntakysymyksen argumentaatiota: mitä tekstissä väitetään ja miten väitteitä perustellaan?
-syksy 2008:3 Erittele raha-automaattiyhdistyksen mainoksen  Pidetään huolta vaikuttamiskeinoja.
-kevät 2010:4 Tutki Susan Heikkisen tekstin Yksisilmäiset puolustajat argumentaation keinoja ja niiden vakuuttavuutta
-syksy 2010:5 Millä keinoin Lännen mies -teoksen kannet pyrkivät houkuttelemaan lukijoita?
-kevät 2011:2 Sanomalehtien Liitto julkaisi Sofi Oksasen tekstin useissa lehdissä sananvapauden päivänä 3.5.2009. Mikä on ilmoituksen tavoite, ja millaisten keinojen avulla tavoitteeseen pyritään?
-kevät 2012:5 Millä keinoin Aktian vakuutusmainos myy turvallisuutta?
-kevät 2013:3 Tutki tekstikatkelmaa Kari Narsin kirjasta Raha ja onni: mihin teksti pyrkii ja millä keinoin?
-kevät 2013:5 Analysoi ja arvioi Reetta Röngän kolumnin argumentaatiota.
-kevät 2015:5 Vertaile Tuula-Liina Variksen ja Olli Luukkaisen kolumnien argumentointia.
-syksy 2015:5 Mitä vaikuttamisen keinoja nimimerkki "Tulevaisuuden toivojen ylpeä äiti" käyttää yleisönosastokirjoituksessaan?
-kevät 2016:4 Vertaile elämäkertateosten kansia. Mitä markkinointiviestinnän keinoja niissä käytetään?
-kevät 2017:2 Mihin kohderyhmiin ja miten Kirkon Ulkomaanavun tiedotuslehdessä pyritään vetoamaan?
-kevät 2017:3 Tarkastele kriittisesti keinoja, joilla tekstikokonaisuus markkinoi "voimaruokaa".
-syksy 2017:2 Sivujen 4 ja 5 mainos on julkaistu Helsingin Sanomien etusivulla. Erittele keinoja, joita valmisruokamainos hyödyntää vedotakseen vastaanottajaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.