torstai 31. lokakuuta 2013

KONTEKSTITTEKSTIN KONTEKSTIT (TAUSTAYHTEYDET)


  1. Tekstin fyysinen konteksti, julkaisufoorumi, julkaisualusta


-Missä teksti on julkaistu? Miksi siellä? Minkä verran saanut tilaa? Mitä voi päätellä siitä? Onko teksti tyypillinen alustalleen? Millaisella kielellä kirjoitettu?


  1. Tekstin kirjoitusajan konteksti


-Milloin teksti on julkaistu? Mitä voi päätellä julkaisuajankohdan merkityksestä? Miten aika näkyy tekstissä (tavat, ilmiöt, arvot, tapahtumat, kieli…) Mikä on tekstin yhteys omaan aikaansa ja meidän aikaamme?


  1. Tekstin aihepiirikonteksti


-Mikä on tekstin aihe? Onko aihe ajankohtainen? Miksi aihe on esillä nyt? Mistä näkökulmasta aihetta tarkastellaan? Mitä ei sanota?


  1. Tekstin tekstilajikonteksti


-Mitä tekstilajia teksti edustaa? Miten teksti toteuttaa tekstilajipiirteitään? Miten tekijä hallitsee tekstilajin? Mikä on tekstin tavoite?


  1. Tekstin kirjoittajan konteksti ja tekstin maailmankuva


-Kuka on kirjoittanut tekstin? Miten hänen taustansa näkyvät tekstissä (sukupuoli, ikä, kansalaisuus, ammatti, koulutus, harrastuneisuus, arvot, asenteet, näkemykset, asiantuntijuus)? Miten selkeästi tekijän ääni kuuluu? Kuuluuko muita ääniä? Miten tekijä tarjoilee sanottavansa?


  1. Tekstin yhteydet muihin teksteihin (intertekstuaalisuus)


-Mihin teksteihin teksti liittyy tai viittaa? Miksi?


  1. Tekstin kohderyhmä


-Keille teksti on suunnattu (mikä on tekstin kohderyhmä)? Mistä kohderyhmän voi päätellä? Miten kohderyhmän huomioiminen näkyy tekstissä?


  1. Tekstin lukijakonteksti


-Miten sinä luet tekstiä? Miten sinun omat taustasi (lukijakontekstisi) vaikuttavat (sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, tiedot, harrastukset, kansallisuus, suhde aiheeseen jne.) siihen, miten luet tekstiä? Kuulutko tekstin kohderyhmään? Miten tekstiä pitäisi muuttaa, että se olisi sinulle sopiva?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.