sunnuntai 2. joulukuuta 2012

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminenÄI 8 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN
Käymme läpi tekstitaitokokeeseen liittyvät asiat. Harjoittelemme erilasia tehtävätyyppejä. Kertaamme kielenhuollon asioita.
-Kuulut yhteen pienryhmään (A-J) ja olet oman pienryhmäsi kanssa vastuussa sille määrätystä tehtävästä: siihen liittyvän teoriatiedon esittelemisestä ja ryhmällesi annetun tehtävän tulosten esittelemisestä.
-Kirjoitat harjoituksina  kurssin aikana 3 arvioitavaa tekstitaitotehtävää ja teet kielenhuollon harjoituksia.
-Kurssikokeessa on 5 tekstitaitotehtävää,  joista teet 3. Kurssiarvosana muodostuu kurssikokeesta, harjoitustehtävistä ja tuntiosallistumisesta.
Tehtävät kirjoitetaan pääsääntöisesti oppitunnilla ja  palautetaan käsin kirjoitettuina kunkin tehtävän määräpäivään mennessä.

ERITYYPPISIÄ TEKSTITAIDON TEHTÄVIÄ:

TEKSTIKOKONAISUUDEN RAKENNE, RAKENTUMINEN, OSAT JA NIIDEN TEHTÄVÄ KOKONAISUUDESSA
Tekstilajin ominaispiirteet
Kurssivihko 38-40
I Turunmaa-mainos  ( 114-115)
A Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele mainoksen osia, rakentumista ja osien tehtävää kokonaisuudessa.(Soveltakaa Turunmaa-mainokseen.)

Harjoitustehtäviä:
-Kurssivihko s. 113:1 Erittele Kari Hotakaisen veijaritarinan  Vaihtokauppa rakennetta. TT
-Kurssivihko s. 113: 6 Erittele mainoksen kuvien ja Hotakaisen tarinan yhteyksiä. TT

II  Kaunis on nuori ja siveä (120-121) (Kari Toivasen sanomalehteen laatima artikkeli)
B Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele kokonaisuuden osien tehtäviä.(Soveltakaa Kaunis on nuori ja siveä –artikkeliin.)

III Raiskausta (117) 
C Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Osoita tekstin piirteet, joista tunnistaa tekstin vetoomukseksi. (Soveltakaa Raiskausta-vteoomukseen.)

Harjoitustehtävä
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 176:14 Analysoi Pekka Mykkäsen tekstin uutismaisia piirteitä. TT


VAIKUTTAVUUS JA VAKUUTTAVUUS
Kurssivihko 41-42
I Very Romantika (Taina Westin kolumni s. 45)
D  Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele Taina Westin kolumnin argumentaatiota.

Harjoitustehtävä:
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:10 Millaisia vaikutuskeinoja mielipidekirjoituksessa käytetään? Valitse aineistoksi joko Tiina Keskisen tai Mikko Pulliaisen teksti. TT

II Elovena-mainos ”Nuotiolla” (kuva D 110)
E Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
-Osoita mainoksessa käytetyt vaikuttamisen keinot (Soveltakaa Nuotiolla-mainokseen.)
-Selvittäkää, miten vastine ja kommentti kirjoitetaan.

Harjoitustehtäviä
-Kurssivihko s. 108: 9 Arvioi mainosten A ja B vaikutuskeinoja ja vakuuttavuutta nykysuomalaisen näkökulmasta  TT
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 176:11 Kirjoita noin 200-sanainen vastine Mikko Pulliaisen mielipidetekstiin. Merkitse sanamäärä vastauksesi loppuun. TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 176:12 Arvioi Tiina Keskisen tekstin vakuuttavuutta. TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 176:13 Mitä retorisia keinoja Janne Saarikivi käyttää kolumnissaan rasismin vastustamiseen? TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 176: 16 Kirjoita noin 200-sanainen kommentti, jossa otat kantaa Riitta Uosukaisen esittämiin mielipidetekstin  kielenkäytöstä. Merkitse sanamäärä vastuksesi loppuun. TT

PROOSA
Kurssivihko 46-49
Koiran kuolema (T.K. Mukan novelli 53-57)
F Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele novellin rakennetta ja kerrontaa. (Soveltakaa Koiran kuolema –novelliin.)
Harjoitustehtäviä:
-Kurssivihko s. 53C:c Erittele Koiran kuolema  –novellin harakkamotiivia. TT
-Kurssivihko s. 53C: f  Erittele Koiran kuolema  –novellin Tuomaan henkilökuvaa. TT
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:6 Analysoi Janica Branderin Sielumies-novellin ihmissuhteita. TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:8 Vertaile Janica Branderin ja Juha Seppälän novellien kertojaa ja kerrontaa. TT

RUNO
Kurssivihko 58-60
Elämäaiheiset runot 62-63
G Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele runon rakennetta ja ilmaisukeinoja. (Soveltakaa  Aila Meriluodon runoon Tänään.)
Harjoitustehtäviä:
-Vertaa runojen Kiislanpoika ja Aamuisin puhujien suhtautumista elämään. (62-63)TT
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 175: 2 Tutki, mitä runomaisia piirteitä Bo Carpelanin tekstissä on. TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 175: 4 Erittele Samuli Putron rockrunon teemoja
-Erittele ________________runon ______________ kuvallisuutta. (materiaali opettajalta). TT
-Erittele Uuno Kailaan runon Pallokentällä runokieltä. TT

NÄYTELMÄ
Kurssivihko 64-65
Nukkekoti (Katkelma Ibsenin näytelmästä 66-67)
H Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Mitä tehtäviä näyttämöohjeilla on? ja Erittele katkelman paljastamia ristiriitoja. (Soveltakaa Nukkekoti-näytelmän katkelmaan.)

Harjoitustehtäviä:
-Kurssivihko s. 66B: a Erittele Noran ja Helmerin suhdetta. TT
- Kurssivihko s. 66B: c Erittele tekstissä toistuvia asioita ja osoita, minkä merkityksen ne saavat. TT
-Erittele Villisosrsa-näytelmän  henkilöiden välisiä suhteita näytelmäkatkelman perusteella. ( yo kevät 2009 tehtävä 2) TT

 TYYLI JA SÄVY
Kurssivihko 74-78
I Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele kielenkäytön taidokkuutta. Soveltakaa Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:1 Sekä Bo Carpelan että Juha Seppälä ovat taitavia kirjailijoita ja kielenkäyttäjiä. Miten kielenkäytön taidokkuus näkyy heidän teksteissään?

Harjoitustehtäviä:
-Erittele                                tyyliä. (teksti opettajalta) TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:3 Erittele Samuli Putron rockrunon huumoria. TT
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 176: 15 Tarkastele Kari Suomalaisen pilapiirrosta ja Jukka Ukkolan pakinaa. Mitä huumorin keinoja Suomalainen ja Ukkola käyttävät? TT
KONTEKSTI
Kurssivihko 81-83.
J Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele Liksomin novellin konteksteja. (kurssivihko s. 84)

Harjoitustehtäviä
-Keiden äänet ja miten kuuluvat tekstissä? (monisteena)TT
-Tehtävä opettajalta TT

Lisäksi voit kirjoittaa Ylioppilastekstejä 2012 tehtävistä:
-s. 175: 5 Mitkä piirteet tekevät Pekka Laineen tekstistä arvostelun? TT
-s. 175:7 Janica Brander, Samuli Putro, J.L. Runeberg ja Juha Seppälä kuvaavat miestä ja miehen maailmaa. Valitse teksteistä kaksi ja vertaa niiden välittämää mieskuvaa. TT
-s. 175: 9 Millainen kuva Jari Tervon teoksesta Layla syntyy kustantajan mainoksen, kirjan takakansitekstin ja Salla Simukan arvostelun perusteella? TT


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.