maanantai 17. joulukuuta 2012

Henkilökuva


HENKILÖKUVAN RAKENTUMINEN

-Mitä faktoja henkilöstä on annettu?

-Onko henkilö nimetty? Miten?

-Millainen on ulkoinen olemus? Mitä siitä on kerrottu? Mitä voit päätellä?

-Millainen on sisäinen todellisuus? Tietoja siitä saa kertojan käyttämien kerronnan muotojen avulla: toiminnan kertomisen, kuvauksen, eläytymisesityksen, tajunnanvirran avulla.

-Mitä henkilö haluaa? Mistä sen voi päätellä? Millaisia ongelmia hänellä mahdollisesti on?

-Mitä henkilö tekee, miten hänen toimintaansa on kuvattu? Mitä voit päätellä siitä? Onko toistuvia tilanteita?

-Myös henkilön puhetapa, kielenkäyttö kertoo jotakin hänestä. Myös muiden repliikit tai ajatukset henkilöstä ovat paljastavia.

-Millaisiin tilanteisiin henkilö joutuu? Mitä kohtaamiset toisten kanssa paljastavat hänestä? (ihmissuhteet)

-Myös tapahtumapaikka, -ympäristö paljastaa jotakin henkilöstä. Millainen on henkilön ja ympäristön suhde?

-Luonteenpiirteet

-Muuttuuko, kehittyykö henkilö?

>henkilökuva: kuka, millainen, miksi

 

tiistai 11. joulukuuta 2012

Mielipidetekstien malleja

Mielipidetekstien rakennemallit
Tästä linkistä voit käydä katsomassa mielipidetekstien rakennemalleja ja ohjeita mielipidetekstien kirjoittamiseen

mielipidetekstit

Tästä linkistä voit katsoa esim. vastineen kirjoittamisen
vastine ja muita

sunnuntai 2. joulukuuta 2012

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminenÄI 8 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN
Käymme läpi tekstitaitokokeeseen liittyvät asiat. Harjoittelemme erilasia tehtävätyyppejä. Kertaamme kielenhuollon asioita.
-Kuulut yhteen pienryhmään (A-J) ja olet oman pienryhmäsi kanssa vastuussa sille määrätystä tehtävästä: siihen liittyvän teoriatiedon esittelemisestä ja ryhmällesi annetun tehtävän tulosten esittelemisestä.
-Kirjoitat harjoituksina  kurssin aikana 3 arvioitavaa tekstitaitotehtävää ja teet kielenhuollon harjoituksia.
-Kurssikokeessa on 5 tekstitaitotehtävää,  joista teet 3. Kurssiarvosana muodostuu kurssikokeesta, harjoitustehtävistä ja tuntiosallistumisesta.
Tehtävät kirjoitetaan pääsääntöisesti oppitunnilla ja  palautetaan käsin kirjoitettuina kunkin tehtävän määräpäivään mennessä.

ERITYYPPISIÄ TEKSTITAIDON TEHTÄVIÄ:

TEKSTIKOKONAISUUDEN RAKENNE, RAKENTUMINEN, OSAT JA NIIDEN TEHTÄVÄ KOKONAISUUDESSA
Tekstilajin ominaispiirteet
Kurssivihko 38-40
I Turunmaa-mainos  ( 114-115)
A Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele mainoksen osia, rakentumista ja osien tehtävää kokonaisuudessa.(Soveltakaa Turunmaa-mainokseen.)

Harjoitustehtäviä:
-Kurssivihko s. 113:1 Erittele Kari Hotakaisen veijaritarinan  Vaihtokauppa rakennetta. TT
-Kurssivihko s. 113: 6 Erittele mainoksen kuvien ja Hotakaisen tarinan yhteyksiä. TT

II  Kaunis on nuori ja siveä (120-121) (Kari Toivasen sanomalehteen laatima artikkeli)
B Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele kokonaisuuden osien tehtäviä.(Soveltakaa Kaunis on nuori ja siveä –artikkeliin.)

III Raiskausta (117) 
C Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Osoita tekstin piirteet, joista tunnistaa tekstin vetoomukseksi. (Soveltakaa Raiskausta-vteoomukseen.)

Harjoitustehtävä
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 176:14 Analysoi Pekka Mykkäsen tekstin uutismaisia piirteitä. TT


VAIKUTTAVUUS JA VAKUUTTAVUUS
Kurssivihko 41-42
I Very Romantika (Taina Westin kolumni s. 45)
D  Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele Taina Westin kolumnin argumentaatiota.

Harjoitustehtävä:
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:10 Millaisia vaikutuskeinoja mielipidekirjoituksessa käytetään? Valitse aineistoksi joko Tiina Keskisen tai Mikko Pulliaisen teksti. TT

II Elovena-mainos ”Nuotiolla” (kuva D 110)
E Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
-Osoita mainoksessa käytetyt vaikuttamisen keinot (Soveltakaa Nuotiolla-mainokseen.)
-Selvittäkää, miten vastine ja kommentti kirjoitetaan.

Harjoitustehtäviä
-Kurssivihko s. 108: 9 Arvioi mainosten A ja B vaikutuskeinoja ja vakuuttavuutta nykysuomalaisen näkökulmasta  TT
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 176:11 Kirjoita noin 200-sanainen vastine Mikko Pulliaisen mielipidetekstiin. Merkitse sanamäärä vastauksesi loppuun. TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 176:12 Arvioi Tiina Keskisen tekstin vakuuttavuutta. TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 176:13 Mitä retorisia keinoja Janne Saarikivi käyttää kolumnissaan rasismin vastustamiseen? TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 176: 16 Kirjoita noin 200-sanainen kommentti, jossa otat kantaa Riitta Uosukaisen esittämiin mielipidetekstin  kielenkäytöstä. Merkitse sanamäärä vastuksesi loppuun. TT

PROOSA
Kurssivihko 46-49
Koiran kuolema (T.K. Mukan novelli 53-57)
F Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele novellin rakennetta ja kerrontaa. (Soveltakaa Koiran kuolema –novelliin.)
Harjoitustehtäviä:
-Kurssivihko s. 53C:c Erittele Koiran kuolema  –novellin harakkamotiivia. TT
-Kurssivihko s. 53C: f  Erittele Koiran kuolema  –novellin Tuomaan henkilökuvaa. TT
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:6 Analysoi Janica Branderin Sielumies-novellin ihmissuhteita. TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:8 Vertaile Janica Branderin ja Juha Seppälän novellien kertojaa ja kerrontaa. TT

RUNO
Kurssivihko 58-60
Elämäaiheiset runot 62-63
G Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele runon rakennetta ja ilmaisukeinoja. (Soveltakaa  Aila Meriluodon runoon Tänään.)
Harjoitustehtäviä:
-Vertaa runojen Kiislanpoika ja Aamuisin puhujien suhtautumista elämään. (62-63)TT
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 175: 2 Tutki, mitä runomaisia piirteitä Bo Carpelanin tekstissä on. TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 175: 4 Erittele Samuli Putron rockrunon teemoja
-Erittele ________________runon ______________ kuvallisuutta. (materiaali opettajalta). TT
-Erittele Uuno Kailaan runon Pallokentällä runokieltä. TT

NÄYTELMÄ
Kurssivihko 64-65
Nukkekoti (Katkelma Ibsenin näytelmästä 66-67)
H Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Mitä tehtäviä näyttämöohjeilla on? ja Erittele katkelman paljastamia ristiriitoja. (Soveltakaa Nukkekoti-näytelmän katkelmaan.)

Harjoitustehtäviä:
-Kurssivihko s. 66B: a Erittele Noran ja Helmerin suhdetta. TT
- Kurssivihko s. 66B: c Erittele tekstissä toistuvia asioita ja osoita, minkä merkityksen ne saavat. TT
-Erittele Villisosrsa-näytelmän  henkilöiden välisiä suhteita näytelmäkatkelman perusteella. ( yo kevät 2009 tehtävä 2) TT

 TYYLI JA SÄVY
Kurssivihko 74-78
I Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele kielenkäytön taidokkuutta. Soveltakaa Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:1 Sekä Bo Carpelan että Juha Seppälä ovat taitavia kirjailijoita ja kielenkäyttäjiä. Miten kielenkäytön taidokkuus näkyy heidän teksteissään?

Harjoitustehtäviä:
-Erittele                                tyyliä. (teksti opettajalta) TT
- Ylioppilastekstejä 2012 s. 175:3 Erittele Samuli Putron rockrunon huumoria. TT
-Ylioppilastekstejä 2012 s. 176: 15 Tarkastele Kari Suomalaisen pilapiirrosta ja Jukka Ukkolan pakinaa. Mitä huumorin keinoja Suomalainen ja Ukkola käyttävät? TT
KONTEKSTI
Kurssivihko 81-83.
J Pienryhmätehtävä: Kertokaa, mitä pitää tehdä, jos tehtävänanto on
Erittele Liksomin novellin konteksteja. (kurssivihko s. 84)

Harjoitustehtäviä
-Keiden äänet ja miten kuuluvat tekstissä? (monisteena)TT
-Tehtävä opettajalta TT

Lisäksi voit kirjoittaa Ylioppilastekstejä 2012 tehtävistä:
-s. 175: 5 Mitkä piirteet tekevät Pekka Laineen tekstistä arvostelun? TT
-s. 175:7 Janica Brander, Samuli Putro, J.L. Runeberg ja Juha Seppälä kuvaavat miestä ja miehen maailmaa. Valitse teksteistä kaksi ja vertaa niiden välittämää mieskuvaa. TT
-s. 175: 9 Millainen kuva Jari Tervon teoksesta Layla syntyy kustantajan mainoksen, kirjan takakansitekstin ja Salla Simukan arvostelun perusteella? TT